วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เลขเด่นบน "เลขโชคล็อตเตอรี่" งวด 16 มิ.ย. 56


"เลขโชคล็อตเตอรี่" งวด 16 มิ.ย. 56

01    10    20    32    60
02    11    21    34    61
03    12    22    35    62
04    13    23    36    63
05    14    24    40    64
06    15    26    42    65
71    16    27    43    67
72    17    74    47    76    77
50    51    52    53    56

ให้หาคู่ดับไปตัดเอา

มาร้อย                มาสิบ            มาหน่วย
0 2 4 5 6 7        0 2 4 5 6 7         0 2 6 7 8

โทร. 086-5186015