วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คู่เด่นบน งวด 16 ต.ค. 59

คู่เด่นบน งวด 16 ต.ค. 59 มา 2 ตัวตรงนะจ๊ะ

11      21      31      41      51      61      71      81      91

13      23      33      43      53      63      73      83      93

15      25      35      45      55      65      75      85      95

17      27      37      47      57      67      77      87      97

19      29      39      49      59      69      79      89      99

โทร. 096-2953940

เลขเด็ด เด่นล่าง งวด 16 ต.ค. 59

เลขเด่นล่าง งวด 16 ต.ค. 59โทร. 096-2953940

เลขเด็ด เด่นบน งวด 16 ต.ค. 59

สวัสดีทุกๆ ท่าน หลังจากที่เราห่างหายกันไปนาน วันนี้รวยด้วยเลขมีเลขเด็ด เลขเด่นบน งวด 16 ต.ค. 59 มาฝาก พร้อมสถิติเลขที่ออกงวดก่อนๆ เดินดีมากมาย จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหน ขอเชิญมาพิสูจน์ไปด้วยกันนะโทร. 096-2953940

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เลขเฮง งวด 1 ธ.ค. 57


เฉพาะคนที่ตั้งใจดูเท่านั้น

สรุปมาบน    4   5   6   7   9
สรุปมาล่าง   0   5   6   7

เฮง เฮง รางวัลที่ 1 เอาไปผสมกันเอง

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   8           8            8            8                     5 = 8         8           8           8

งวด 1 พ.ย. 57   ออก  608

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   0           0            0            0                     4 = 0         0           0           0

งวด 16 พ.ย. 57  ออก  804

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   6           6            6            6                     3 = 6         6           6           6

งวด 1 ธ.ค. 57   ออก ???

เฮง เฮง ล่าง

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   4           4            4            4                     3 = 4         4           4           4
                                                                      44     45     47     48     49

งวด 1 พ.ย. 57   ออก  44

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   5           5            5            5                     1 = 5          5          5           5
                                                                      05     25     35     75     85

งวด 16 พ.ย. 57  ออก  25

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   9           9            9            9                      0 = 9         9          9           9
                                                                       90     96     97     98     92

งวด 1 ธ.ค. 57   ออก ??

โทร. 096 - 2953940

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ล็อคอ.แหม่ม งวด 16 พฤษภาคม 2557

งวด 1 พฤศจิกายน 2556        ออก 804
6  1                    0  4  7  8                       9  3  5      

งวด 16 พฤศจิกายน 2556      ออก 925 
7                         0  2  5  9                       7  3

งวด 1 ธันวาคม 2556           ออก 795
0  1  6                4  5  7  9                       3  2  8

งวด 16 ธันวาคม 2556          ออก 767
0  1  3                6  7  8  2                       3  4  9

งวด 30 ธันวาคม 2556          ออก 072
6  8  9                0  1  2  7                       5  3  9    

งวด 16 มกราคม 2557          ออก 902
6  7  8                0  1  2  9                       5  4  3       

งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557          ออก 149
0  2  3  6  7        1  4  9                           5  8  3 

งวด 16 กุมภาพันธ์ 2557         ออก 245
0  1  3  6            2  4  5  8                       9  3  7

งวด 1 มีนาคม 2557              ออก 318
0  4  6  7            1  3  8  9                       2  5  7

งวด 16 มีนาคม 2557            ออก 404
6  7  8  9            0  4  6                           5  3

งวด 1 เมษายน 2557             ออก 866
0  2  3  4            6  8  9                           1  5  7

งวด 16 เมษายน 2557           ออก 406
3  6  8                0  4  6  7                       5  3  9 

งวด 2 พฤษภาคม 2557          ออก 297
3  5  9                0  2  1  4  7  8               5  9  3

งวด 16 พฤษภาคม 2557        ออก
0  1  2  7  9        3  4  6  7  8  9              1  7  9  

โทร. 094 - 1935690

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เลขเด่นบนงวด 16 พ.ค. 57 (ภาค 2)

งวด 16 มีนาคม 2557            ออก 404
ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม               
0      4      6                                  0      4
03    43    65            0    4            03    44              
04    44    66            0    4            04    45        
05    45    67            00                05    46
08    48    68            00                06    47
09    49    69            00                07

งวด 1 เมษายน 2557             ออก 866

ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
6      8                                          6      8  
64    84                    6    8            64    84              
65    85                    6    8            66    85                
66    86                    00                67    86 
68    88                    00                68    87
00    00                    00                69    88

งวด 16 เมษายน 2557           ออก 406

ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
0      4      6                                  0      6     
01    40    64            0    6            00    60              
04    44    65            0    6            05    65      
05    45    66             00               06    66
06    46    68             00               07    67
08    48    69                    

งวด 2 พฤษภาคม 2557          ออก 279
ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
2      7      9                                  7      9 
25    75    95         2    7    9         77    95 
27    77    97         2    7               78    96   
28    78    98              00              79    97        
29    79    99              00              70    98
                
งวด 16 พฤษภาคม 2557        ออก ???
ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
4      7      8                                  6      8      3        
42    72    82            3   4             67    87
43    73    83            00                76    78                   
45    75    84              00              68    79     
46    76    85                                86    98
48    78    86                                69    89
57    79    87                                96    85

โทร. 094 - 1935690

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เลขเด่นบนงวด 16 พ.ค. 57

งวด 16 มกราคม 2557          ออก 902
ประเสริฐ                      มิน                      
0      2      5                                         v
01    21    50              0    2    8            9
02    23    52              0    2                  9
03    24    54              00                      9   
04    26    56                         
05    29    59                         
                                           
งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557          ออก 149
ประเสริฐ                      มิน                         
4      6      9                                         v
42    61    91              4    9    0            4
45    65    95              4    9                  4             
47    67    97              00                      4
48    68    98                         
49    69    99                         
                                           
งวด 16 กุมภาพันธ์ 2557        ออก 245
ประเสริฐ                      มิน                      
2      4      5                                         v
24    45    50              2    4    6            2
25    46    51              2    4    7            2      
26    47    56              00                      2
28    48    58                         
                                                                                     
งวด 1 มีนาคม 2557              ออก 318
ประเสริฐ                      มิน                      
1      3      5                                         v
12    31    50              1    3    7            3
15    32    51              1    3                  3      
17    34    56              00                      3
18    38    58                         

งวด 16 มีนาคม 2557            ออก 404

ประเสริฐ                      มิน                      
0      4      5                                         v
03    43    50              0    4                  4
04    44    54              0    4                  4    
05    45    55              00                      4
08    48    58                         

งวด 1 เมษายน 2557             ออก 866

ประเสริฐ                      มิน                         
6      8      9                                         v
64    84    94              6    8    9            6
65    85    95              6    8                  6             
66    86    96              00                      6
68    88    98                           

งวด 16 เมษายน 2557           ออก 406

ประเสริฐ                      มิน                      
0      4      6                                         v
01    40    66              0    4    9            4
04    45    67              0    4                  4    
05    46    68              00                      4
06    48    69                         

งวด 2 พฤษภาคม 2557          ออก 279
ประเสริฐ                      มิน                      
2      7      9                                         v
20    70    90              2    7    9            7
25    75    95              2    7                  7      
27    77    97              00                      7
28    78    98 
29    79    99                

งวด 16 พฤษภาคม 2557        ออก ???
ประเสริฐ                      มิน                         
4      7      8                                         v   v
42    72    82              4    5    8            3   4
43    73    83              4    5                  3   4             
45    75    84              00                      3   4
46    76    85
48    78    86                         
49    79    87                         


โทร. 094 - 1935690