วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เลขเฮง งวด 1 ธ.ค. 57


เฉพาะคนที่ตั้งใจดูเท่านั้น

สรุปมาบน    4   5   6   7   9
สรุปมาล่าง   0   5   6   7

เฮง เฮง รางวัลที่ 1 เอาไปผสมกันเอง

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   8           8            8            8                     5 = 8         8           8           8

งวด 1 พ.ย. 57   ออก  608

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   0           0            0            0                     4 = 0         0           0           0

งวด 16 พ.ย. 57  ออก  804

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   6           6            6            6                     3 = 6         6           6           6

งวด 1 ธ.ค. 57   ออก ???

เฮง เฮง ล่าง

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   4           4            4            4                     3 = 4         4           4           4
                                                                      44     45     47     48     49

งวด 1 พ.ย. 57   ออก  44

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   5           5            5            5                     1 = 5          5          5           5
                                                                      05     25     35     75     85

งวด 16 พ.ย. 57  ออก  25

เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4                   เฮง 1     เฮง 2     เฮง 3     เฮง 4

   9           9            9            9                      0 = 9         9          9           9
                                                                       90     96     97     98     92

งวด 1 ธ.ค. 57   ออก ??

โทร. 096 - 2953940

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ล็อคอ.แหม่ม งวด 16 พฤษภาคม 2557

งวด 1 พฤศจิกายน 2556        ออก 804
6  1                    0  4  7  8                       9  3  5      

งวด 16 พฤศจิกายน 2556      ออก 925 
7                         0  2  5  9                       7  3

งวด 1 ธันวาคม 2556           ออก 795
0  1  6                4  5  7  9                       3  2  8

งวด 16 ธันวาคม 2556          ออก 767
0  1  3                6  7  8  2                       3  4  9

งวด 30 ธันวาคม 2556          ออก 072
6  8  9                0  1  2  7                       5  3  9    

งวด 16 มกราคม 2557          ออก 902
6  7  8                0  1  2  9                       5  4  3       

งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557          ออก 149
0  2  3  6  7        1  4  9                           5  8  3 

งวด 16 กุมภาพันธ์ 2557         ออก 245
0  1  3  6            2  4  5  8                       9  3  7

งวด 1 มีนาคม 2557              ออก 318
0  4  6  7            1  3  8  9                       2  5  7

งวด 16 มีนาคม 2557            ออก 404
6  7  8  9            0  4  6                           5  3

งวด 1 เมษายน 2557             ออก 866
0  2  3  4            6  8  9                           1  5  7

งวด 16 เมษายน 2557           ออก 406
3  6  8                0  4  6  7                       5  3  9 

งวด 2 พฤษภาคม 2557          ออก 297
3  5  9                0  2  1  4  7  8               5  9  3

งวด 16 พฤษภาคม 2557        ออก
0  1  2  7  9        3  4  6  7  8  9              1  7  9  

โทร. 094 - 1935690

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เลขเด่นบนงวด 16 พ.ค. 57 (ภาค 2)

งวด 16 มีนาคม 2557            ออก 404
ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม               
0      4      6                                  0      4
03    43    65            0    4            03    44              
04    44    66            0    4            04    45        
05    45    67            00                05    46
08    48    68            00                06    47
09    49    69            00                07

งวด 1 เมษายน 2557             ออก 866

ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
6      8                                          6      8  
64    84                    6    8            64    84              
65    85                    6    8            66    85                
66    86                    00                67    86 
68    88                    00                68    87
00    00                    00                69    88

งวด 16 เมษายน 2557           ออก 406

ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
0      4      6                                  0      6     
01    40    64            0    6            00    60              
04    44    65            0    6            05    65      
05    45    66             00               06    66
06    46    68             00               07    67
08    48    69                    

งวด 2 พฤษภาคม 2557          ออก 279
ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
2      7      9                                  7      9 
25    75    95         2    7    9         77    95 
27    77    97         2    7               78    96   
28    78    98              00              79    97        
29    79    99              00              70    98
                
งวด 16 พฤษภาคม 2557        ออก ???
ประเสริฐ                      วิ่ง               แหม่ม  
4      7      8                                  6      8      3        
42    72    82            3   4             67    87
43    73    83            00                76    78                   
45    75    84              00              68    79     
46    76    85                                86    98
48    78    86                                69    89
57    79    87                                96    85

โทร. 094 - 1935690

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เลขเด่นบนงวด 16 พ.ค. 57

งวด 16 มกราคม 2557          ออก 902
ประเสริฐ                      มิน                      
0      2      5                                         v
01    21    50              0    2    8            9
02    23    52              0    2                  9
03    24    54              00                      9   
04    26    56                         
05    29    59                         
                                           
งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557          ออก 149
ประเสริฐ                      มิน                         
4      6      9                                         v
42    61    91              4    9    0            4
45    65    95              4    9                  4             
47    67    97              00                      4
48    68    98                         
49    69    99                         
                                           
งวด 16 กุมภาพันธ์ 2557        ออก 245
ประเสริฐ                      มิน                      
2      4      5                                         v
24    45    50              2    4    6            2
25    46    51              2    4    7            2      
26    47    56              00                      2
28    48    58                         
                                                                                     
งวด 1 มีนาคม 2557              ออก 318
ประเสริฐ                      มิน                      
1      3      5                                         v
12    31    50              1    3    7            3
15    32    51              1    3                  3      
17    34    56              00                      3
18    38    58                         

งวด 16 มีนาคม 2557            ออก 404

ประเสริฐ                      มิน                      
0      4      5                                         v
03    43    50              0    4                  4
04    44    54              0    4                  4    
05    45    55              00                      4
08    48    58                         

งวด 1 เมษายน 2557             ออก 866

ประเสริฐ                      มิน                         
6      8      9                                         v
64    84    94              6    8    9            6
65    85    95              6    8                  6             
66    86    96              00                      6
68    88    98                           

งวด 16 เมษายน 2557           ออก 406

ประเสริฐ                      มิน                      
0      4      6                                         v
01    40    66              0    4    9            4
04    45    67              0    4                  4    
05    46    68              00                      4
06    48    69                         

งวด 2 พฤษภาคม 2557          ออก 279
ประเสริฐ                      มิน                      
2      7      9                                         v
20    70    90              2    7    9            7
25    75    95              2    7                  7      
27    77    97              00                      7
28    78    98 
29    79    99                

งวด 16 พฤษภาคม 2557        ออก ???
ประเสริฐ                      มิน                         
4      7      8                                         v   v
42    72    82              4    5    8            3   4
43    73    83              4    5                  3   4             
45    75    84              00                      3   4
46    76    85
48    78    86                         
49    79    87                         


โทร. 094 - 1935690