วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

เลขเด่นล่างล็อคสมเด็จชนอ.แหม่ม 16 ก.ย. 56

งวด 16 มิ.ย. 56    ออก 69
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    12    21    39    71    88    98                         10    20    30    40    60    80    90
01    14    22    40    72    89    99                         11    21    31    41    61    81    91
02    15    27    41    79    91                                 12    22    32    42    62    82    92
07    17    28    48    80    92                                 15    25    35    45    65    85    95
08    18    29    49    81    94                                 17    27    37    47    67    87    97
10    19    30    61    82    96                                 18    28    38    48    68    88    98
11    20    31    69    87    97                                 19    29    39    49    69    89    99

งวด 1 ก.ค. 56      ออก 51
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    01    02    05    06                                         00    01    02    03    04    05    07
10    11    12    15    16                                         10    11    12    13    14    15    17
20    21    22    25    26                                         20    21    22    23    24    25    27
46    50    51    55    60                                         30    31    32    33    34    35    40
61    62    65                                                         41    42    43    44    45    47    50
                                                                             51    54    55    57    60    61    62
                                                                             63    64    65    67

งวด 16 ก.ค. 56    ออก 86
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
77    72    73    76    78                                         06    16    45    56    65    75
18    88    82    83    86                                         08    18    46    58    68    76
79    19    99    92    93                                         09    19    48    59    86    78
96    89    98    11    46    19                                 92    97    49    93    29    79

งวด 1 ส.ค. 56    ออก 82
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
22    24    25    26    27    28                                 22    24    25    26    27    28
29    32    34    35    42    43                                 29    32    34    35    42    44    
44    45    46    64    65    67                                 45    46    64    65    67    72        
72    76    77    82    96    97                                 76    77    79    82    96    97

งวด 16 ส.ค. 56    ออก 20
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    04    05    19    20                                         00    04    05    09    19  
40    49    50    80                                                 20    40    49    50    80    91     

งวด 1 ก.ย. 56    ออก 05    
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม    
03    05    14    15                                                 04    05     19     41
19    44    45    57                                                 44    55     57     65

งวด 16 ก.ย. 56    ออก ?     
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม    
41    51    61                                                         11    21    31    41    51    61    81    91
42    52    62                                                         12    22    32    42    52    62    82    92
43    53    63                                                         13    23    33    43    53    63    83    93
44    54    64                                                         14    24    34    44    54    64    84    94
46    56    66                                                         16    26    36    46    56    66    86    96
47    57    67                                                         17    27    37    47    57    67    87    97
48    58    68                                                         18    28    38    48    58    68    88    98
49    59    69                                                         19    29    39    49    59    69    89    99
                                                 
อยากได้เลขน้อยชุด โทร. 086 - 5186015

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

เลขเด่นบน งวด 16 กันยายน 2556

งวด 1 ก.ค. 56         ออก 905
ร้อยบน                      สิบหน่วยบน
1  3  5  9                    0  1  5  6
                                  00    10    50    60
                                  01    11    51    61
                                  05    15    55    65
                                  06    16    56    66                  

งวด 16 ก.ค. 56       ออก 996
ร้อยบน                      สิบหน่วยบน
3  5  7  9                    5  6  8  9
                                  55    65    85    95
                                  56    66    86    96
                                  58    68    88    98
                                  59    69    89    99

งวด 1 ส.ค. 56         ออก 435
ร้อยบน                      สิบหน่วยบน
1  3  4  6                    1  3  4  5
                                  11    31    41    51
                                  13    33    43    53
                                  14    34    44    54
                                  15    35    45    55

งวด 16 ส.ค. 56       ออก 327
ร้อยบน                      สิบหน่วยบน
2  3  5  9                    2  3  4  5  7  8
                                  22    32    42    52    72    82
                                  23    33    43    53    73    83
                                  24    34    44    54    74    84
                                  25    35    45    55    75    85
                                  27    37    47    57    77    87
                                  28    38    48    58    78    88

งวด 1 ก.ย. 56         ออก 905
ร้อยบน                      สิบหน่วยบน
1  3  5  7                    1  2  3  5
                                  11    21    31    51
                                  12    22    32    52
                                  13    23    33    53
                                  15    25    35    55

งวด 16 ก.ย. 56       ออก ?
ร้อยบน                     สิบบน                                   หน่วยบน
??                              1  4  5  6  7  8  9                    2  4  5  6  7  8  9
                                  12    42    52    62    72    82    92
                                  14    44    54    64    74    84    94
                                  15    45    55    65    75    85    95
                                  16    46    56    66    76    86    96
                                  17    47    57    67    77    87    97
                                  18    48    58    68    78    88    98
                                  19    49    59    69    79    89    99

ดูทางเลขให้เป็น  
ถ้าดูไม่ออก เสียบไม่เป็น ไม่ต้องเล่น เสียดายเงิน

อยากได้ข้อมูลเลขน้อยชุดงวดนี้ 
โทร. 086 - 5186015

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

เลขเด่นล่างล็อคสมเด็จชนอ.แหม่ม 1 ก.ย. 56

งวด 16 มิ.ย. 56    ออก 69
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    12    21    39    71    88    98                         10    20    30    40    60    80    90
01    14    22    40    72    89    99                         11    21    31    41    61    81    91
02    15    27    41    79    91                                 12    22    32    42    62    82    92
07    17    28    48    80    92                                 15    25    35    45    65    85    95
08    18    29    49    81    94                                 17    27    37    47    67    87    97
10    19    30    61    82    96                                 18    28    38    48    68    88    98
11    20    31    69    87    97                                 19    29    39    49    69    89    99

งวด 1 ก.ค. 56      ออก 51
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    01    02    05    06                                         00    01    02    03    04    05    07
10    11    12    15    16                                         10    11    12    13    14    15    17
20    21    22    25    26                                         20    21    22    23    24    25    27
46    50    51    55    60                                         30    31    32    33    34    35    40
61    62    65                                                         41    42    43    44    45    47    50
                                                                             51    54    55    57    60    61    62
                                                                             63    64    65    67

งวด 16 ก.ค. 56    ออก 86
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
77    72    73    76    78                                         06    16    45    56    65    75
18    88    82    83    86                                         08    18    46    58    68    76
79    19    99    92    93                                         09    19    48    59    86    78
96    89    98    11    46    19                                 92    97    49    93    29    79

งวด 1 ส.ค. 56    ออก 82
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
22    24    25    26    27    28                                 22    24    25    26    27    28
29    32    34    35    42    43                                 29    32    34    35    42    44    
44    45    46    64    65    67                                 45    46    64    65    67    72        
72    76    77    82    96    97                                 76    77    79    82    96    97

งวด 16 ส.ค. 56    ออก 20
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    04    05    19    20                                         00    04    05    09    19  
40    49    50    80                                                 20    40    49    50    80    91     

งวด 1 ก.ย. 56    ออก ?     
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม    
03    05    14    15                                                 04    05     19     41
19    44    45    57                                                 44    55     57     65
                                                 
อยากได้เลขน้อยชุด โทร. 086 - 5186015

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นสิบหน่วยบน ล็อคจ.6 กับเจ๊ม. งวด 1 กันยายน 2556

งวด 16 มิ.ย. 56       ออก 673
สิบบน                         หน่วยบน
0  1  3  7  8                 2  3  5  7  8

งวด 1 ก.ค. 56         ออก 905
สิบบน                         หน่วยบน
0  1  2  4  7                 1  2  3  5  6

งวด 16 ก.ค. 56       ออก 996
สิบบน                         หน่วยบน
1  3  5  7  9                 4  5  6  7  8

งวด 1 ส.ค. 56         ออก 435
สิบบน                         หน่วยบน
2  3  6  7                     5  7  8

งวด 16 ส.ค. 56       ออก 327
สิบบน                         หน่วยบน
0  1  2                         6  7

งวด 1 ก.ย. 56       ออก ?
สิบบน                                หน่วยบน
0  4  5  6  7  8  9                 0  2  4  5  6  7  8


อยากได้ข้อมูลเลขน้อยชุดงวดนี้ 
โทร. 086 - 5186015

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นล่างล็อคสมเด็จชนอ.แหม่ม 16 ส.ค. 56

งวด 16 มิ.ย. 56    ออก 69
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    12    21    39    71    88    98                         10    20    30    40    60    80    90
01    14    22    40    72    89    99                         11    21    31    41    61    81    91
02    15    27    41    79    91                                 12    22    32    42    62    82    92
07    17    28    48    80    92                                 15    25    35    45    65    85    95
08    18    29    49    81    94                                 17    27    37    47    67    87    97
10    19    30    61    82    96                                 18    28    38    48    68    88    98
11    20    31    69    87    97                                 19    29    39    49    69    89    99

งวด 1 ก.ค. 56      ออก 51
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    01    02    05    06                                         00    01    02    03    04    05    07
10    11    12    15    16                                         10    11    12    13    14    15    17
20    21    22    25    26                                         20    21    22    23    24    25    27
46    50    51    55    60                                         30    31    32    33    34    35    40
61    62    65                                                         41    42    43    44    45    47    50
                                                                             51    54    55    57    60    61    62
                                                                             63    64    65    67

งวด 16 ก.ค. 56    ออก 86
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
77    72    73    76    78                                         06    16    45    56    65    75
18    88    82    83    86                                         08    18    46    58    68    76
79    19    99    92    93                                         09    19    48    59    86    78
96    89    98    11    46    19                                 92    97    49    93    29    79

งวด 1 ส.ค. 56    ออก 82
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
22    24    25    26    27    28                                 22    24    25    26    27    28
29    32    34    35    42    43                                 29    32    34    35    42    44    
44    45    46    64    65    67                                 45    46    64    65    67    72        
72    76    77    82    96    97                                 76    77    79    82    96    97

งวด 16 ส.ค. 56    ออก ?
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    04    05    19    20                                         00    04    05    09    19  
40    49    50    80                                                 20    40    49    50    80    91                             
                                                 
อยากได้เลขน้อยชุด โทร. 086 - 5186015

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นบนล็อคจ.6 กับเจ๊ม. งวด 16 สิงหาคม 2556

เลขเด่นบน ล็อคจ.6 กับเจ๊ม. 

งวด 2 พ.ค. 56         ออก 458
        ม้า           ม้า
3      4      5      8
3      4      5      8
        4              8

งวด 16 พ.ค. 56       ออก 125
        ม้า           ม้า
0      1      2      5
0      1      2      5
        1              5

งวด 1 มิ.ย. 56         ออก 489
        ม้า   ม้า   ม้า
2      4      8      9
2      4      8      9
                8

งวด 16 มิ.ย. 56       ออก 673
        ม้า           ม้า
1      3      6      7
1      3      6      7
        3

งวด 1 ก.ค. 56         ออก 905
        ม้า           ม้า
2      0      5      9
2      0      5      9
                        9

งวด 16 ก.ค. 56       ออก 996
        ม้า   ม้า
4      6      9
4      6      9
                9

งวด 1 ส.ค. 56         ออก 435
        ม้า           ม้า
2      3      4      5
2      3      4      5
                4      5

งวด 16 ส.ค. 56       ออก ?
ร้อย                     สิบ                     หน่วย
0                            1                           1
2                            4                           2
4                            5                           4
5                            7                           6
8                            9                           7
                                                           8

อยากได้ข้อมูลเลขเด่นบนน้อยตัวงวดนี้ 
โทร. 086 - 5186015

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นล่างล็อคสมเด็จชนอ.แหม่ม 1 ส.ค. 56

งวด 16 มิ.ย. 56    ออก 69
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    12    21    39    71    88    98                         10    20    30    40    60    80    90
01    14    22    40    72    89    99                         11    21    31    41    61    81    91
02    15    27    41    79    91                                 12    22    32    42    62    82    92
07    17    28    48    80    92                                 15    25    35    45    65    85    95
08    18    29    49    81    94                                 17    27    37    47    67    87    97
10    19    30    61    82    96                                 18    28    38    48    68    88    98
11    20    31    69    87    97                                 19    29    39    49    69    89    99

งวด 1 ก.ค. 56      ออก 51
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    01    02    05    06                                         00    01    02    03    04    05    07
10    11    12    15    16                                         10    11    12    13    14    15    17
20    21    22    25    26                                         20    21    22    23    24    25    27
46    50    51    55    60                                         30    31    32    33    34    35    40
61    62    65                                                         41    42    43    44    45    47    50
                                                                             51    54    55    57    60    61    62
                                                                             63    64    65    67

งวด 16 ก.ค. 56    ออก ?
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
77    72    73    76    78                                         06    16    45    56    65    75
18    88    82    83    86                                         08    18    46    58    68    76
79    19    99    92    93                                         09    19    48    59    86    78
96    89    98    11    46    19                                 92    97    49    93    29    79

งวด 1 ส.ค. 56    ออก ?
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
22    24    25    26    27    28                                 22    24    25    26    27    28
29    32    34    35    42    43                                 29    32    34    35    42    44    
44    45    46    64    65    67                                 45    46    64    65    67    72        
72    76    77    82    96    97                                 76    77    79    82    96    97

อยากได้เลขน้อยชุด โทร. 086 - 5186015

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นล่างล็อคสมเด็จชนอ.แหม่ม 16 ก.ค. 56

งวด 16 มิ.ย. 56    ออก 69
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    12    21    39    71    88    98                         10    20    30    40    60    80    90
01    14    22    40    72    89    99                         11    21    31    41    61    81    91
02    15    27    41    79    91                                 12    22    32    42    62    82    92
07    17    28    48    80    92                                 15    25    35    45    65    85    95
08    18    29    49    81    94                                 17    27    37    47    67    87    97
10    19    30    61    82    96                                 18    28    38    48    68    88    98
11    20    31    69    87    97                                 19    29    39    49    69    89    99

งวด 1 ก.ค. 56      ออก 51
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
00    01    02    05    06                                         00    01    02    03    04    05    07
10    11    12    15    16                                         10    11    12    13    14    15    17
20    21    22    25    26                                         20    21    22    23    24    25    27
46    50    51    55    60                                         30    31    32    33    34    35    40
61    62    65                                                         41    42    43    44    45    47    50
                                                                             51    54    55    57    60    61    62
                                                                             63    64    65    67

งวด 16 ก.ค. 56    ออก ?
สมเด็จ                                                                 อ.แหม่ม
77    72    73    76    78                                         06    16    45    56    65    75
18    88    82    83    86                                         08    18    46    58    68    76
79    19    99    92    93                                         09    19    48    59    86    78
96    89    98    11    46    19                                 92    97    49    93    29    79

อยากได้เลขน้อยชุด โทร. 086 - 5186015